User Tools

Site Tools


dc_s_userinfo

UserInfo - Description/Popis

Value English meaning Czech meaning/význam v ceštině
AW Away Mode Mód nepřítomnosti
BO Is Bot Je Bot
BC Is Bad Client Je Špatný Klient
CL Client Name Jméno Klienta
CM Comment to Client Kometář ke Klientu
CO Connection type Typ Připojení
CS Cheat Description Popis Cheatu
CT Client Type Typ Klienta
DE Description field Popis
DS Download Speed Rychlost Stahovaní
EM E-Mail field E-Mail
FC Fake Status Status Checku
FD Filelist disconects Počet odpojení při stahovaní FL
GE Generator of Filelist Generator Seznamu Souboru
FB base of FileList kořen Seznamu Souborů
FI FileList CID1) CID2)) Seznamu Souborů
HN Hubs Normal Huby se statusem neregistrovaný
HO Hubs OP Huby se statusem Operator
HR Hubs Registred Huby se statusem registrovany nebo VIP
I4 IPv4 address IPv4 adresa
I6 IPv6 address IPv6 adresa
ID Client ID ID Clienta (CID)
KP keyprint "otisk" certifkatu
LO NMDC Lock Lock String
PK NMDC PK PK String
NI Nick Přezdívka
OP Operator of hub Operator na hubu
RS Real Shared Bytes Realné sdílení
SF Shared Files Počet sdílených souboru
SI Sesion ID SID
SL Slots Sloty
SS reported Shared bytes to hub reportované sdílení hubu
SU Support Support clienta (jaké metody stahovaní apod Klient podporuje )
TA TAG of Client TAG Clienta
TO Timeouts connections Timeouts přpojení
U4 IPv4 UDP port UDP port v IPv4 protokolu
U6 IPv6 UDP port UDP port v IPv6 protokolu
US Upload speed rychlost odesílání
VE Client Version Verze Klienta
LT Login Time dobe připojení uzivatele (od doby kdy jste na hubu )
TS TestSUR result Vysledek TestSUR
AH All hubs Všechny Huby
UC Unknow command Neznamé přikazy
LS ListLen ListLen
LC Localization Client Lokalizace Klienta
TC TestSUR3) complete TestSur4) dokončeno
TQ TestSUR Queuned TestSUR ve fronte
FC Filelist complete Filelist dokončeno
FQ Filelist Queuned Filelist ve fronte
A1 - A7 ADLSearch5) Result (after control Filelists) vysledky ADL6)
AC ADL comment kometař ADL vysledku
AI name jméno ADL vysledku
AP Application Applikace (puvodne cast TA na ADC)
AS size ADL velikost ADL
AF total size celková velikost ADL vysledku
AT TTH ADLTTH root ADL
RF URL via connected to hub Url přes kterou je připojen
1) Identity of Client
2) Identifikace klienta
3) Type of Test to determine what client user have
4) Zpusob častečné zjištěni jaký klient uživatel má
5) Type of Search in Filelists
6) Zpusob hledaní v Seznamu souboru podle klíčových slov
dc_s_userinfo.txt · Last modified: 2016/02/23 16:26 by Mank